- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : م احسانی

مطلب مورد بحث:

انواع اعتیاد به کار: افراد معتاد به کار توجه طلب


سلام

فهرست کردن همه‌ی این ویژگی‌ها زیر کلید واژه  “معتادهای کار” استعاره زیبایی برام داره و اون اینه:

“حتما دیدیدن جاهایی که معتادها صرف نظر از اینکه چه سوادی دارن، چه لباسی به تن کردن و یا چی مصرف میکنن، کنار هم جمع می‌شوند و مشغول فرو رفتن در گرداب میشن!” برای نمونه:

همه مواد مخدری‌ها جمع صمیمانه‌ای تشکیل میدن و نرد رفاقت بهم میبازن!

خاطره بازها بدون توجه به زمان حال  با فک زدن از گذشته دریچه‌های ذهن فرسودشون رو برا هم باز میکنن!

وسواسی‌ها در کنار هم با رو کردن نقطه ضعف‌هاشون برای هم بدون ایتکه پی درمان باشند از دشمنی درونی با خودشون پرده برمی‌دارند!

و شاید انواع ما معتادای کار گذشته از نوع اعتیاد، بدون توجه به راه حل، برای مهرطلبی و خودشیفتگی خودمون با همدیگه باشگاهی دست و پا میکنیم تا بکمک همدیگه نیازهای خودمون رو برآورده کنیم و با هر دلیلی به همه‌ی آرزوهامون برسیم.

همه‌ی اهمال کارها و تنبل‌ها، با عقب انداختن کار  به مدیران نگون بخت اجازه برخورد توهین آمیز میدن و مدیران نگون بخت با غر زدن سر کارمندان خود از زنجیره غذایی روانی آماده شده بهره میبرند. به طوری این گروه‌ها در هم فرو رفته اند که بیناب نمایی اینها بسیار سخته!