Menu
نویسنده مطلب : مریم شعیبی

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


سلام . سپاس از پیگیری مشارکت کاربران، متاسفانه سخت وارد مشارکت در فضاهای مجازی می شوم که امیدوارم این فضا فرصت تمرین خوبی برایم باشد .

شناخت نادرست فرصتها و محدود دیدن منابع ( زمان ، مکان و … ) و ملاکهای نادرست ارزیابی در کسب رضایت شخصی را علت این رفتارها می دانم .

فکر کنم هنوز بیشتر ،منفعت را در دریافت کالاهای قابل حس ( حواس پنچگانه ) به ازای پرداخت هزینه کمتر میدانیم و کمتر حاضریم برای دریافت فرصت ، ایده ، زمان و … هزینه کنیم .

سپاس