Menu
نویسنده مطلب : مصطفا میر

مطلب مورد بحث:

تعریف صنعت چیست؟ تفاوت بازار و صنعت در کجاست؟


سلام

 
بازار شتاب دهنده: بر اساس نیاز ارضا شده به این صورت که هر تیمی برای شروع کار و تجاری سازی ایده نیاز به سرمایه و راهنمایی و مشاوره دارد. با این نگرش و تعریف تنها شتاب دهنده ها رقیب ما خواهند بود زیرا بانک ها فقط نیاز مالی و موسسات مشاوره فقط نیاز مشاوره ای را برطرف می کنند.
 
با توجه به این نگرش باید به سمت افزایش کیفیت مشاوره و میزان تجربه رفت و محیطی آرام را برای فعالیت تیم ها فراهم آورد تا بتوان در بازار رقابت مزیتی ایجاد کرد.