Menu
نویسنده مطلب : زهرا آهور

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


متاسفانه از زمان انتخاب بین دو ارزش برای من مدت زیادی نگذشته در واقع هنوز به پایان نرسیده من در شرایطی قرار گرفتم گه می خواستم یک شریک عاطفی انتخاب کنم یک نفر که از همکارم هست ۱۰ سال از من بزرگتر هست یک ازدواج ناموفق داشته یه کم بد اخلاقه و کارمند هست در واقع مدیر یک واحد هست و در مقابل یه پیشنهاد دارم که پزشکه ۳ سال از من کوچتره ایران زندگی نمیکنه خیلی شاد هست و مهربون و منطقی و نمی دونم که کدوم رو باید انتخاب کنم آقای مدیر یا آقای دکتر در انتها آقای مدیر رو انتخاب کردم اما با تردید و تا حدی پشیمونی نمی دونم شاید آقای دکتر رو انتخاب میکردم باز هم پشیمون می شدم چون در واقع در هیچ انتخابی از هر نوعی من رضایت کامل ندارم