Menu
نویسنده مطلب : Arian mehdizadeh

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


برای کاهش موضوع بدحجابی، دادسرای ارشاد تهران از مردم خواست تا با مشاهده هرگونه کشف حجاب یا بدحجابی درخودرو، شماره پلاک خودرو را از طریق ارسال پیامک به پلیس جهت رسیدگی و برخورد، اعلام کنند.

– ایجاد بی اعتمادی در مردم و قرار دادن انها در مقابل هم

– ایجاد فرصتی برای سوء استفادکنندگان از این موضوع برای آزار و اذیت و انتقام جویی از دیگران با ارسال گزارش های غلط

– و مشکلات دیگر…