Menu
نویسنده مطلب : محسن میرزاباقری

مطلب مورد بحث:

کسانی که جسم و ذهن ما را مسموم می کنند


کاملا با نظر خانوم سولماز موافقم

وقتی داشتم این مطلب رو میخوندم بیشتر از اینکه به این فکر کنم که چقدر از دست کسایی که این خصوصیت های اخلاقی رو دارن لطمه خوردم به این فکر می کردم که خودم بعضی اوقات با همین رفتار ها باعث آزار دیگران شدم (به قصد کمک و یا هر قصد دیگه ای )

و نکته دیگه ای که از نظر من اهمیت داره اینه که افرادی که دارای این خصوصیات هستن (مخصوصا کسانی که فکر می کنن قربانی هستن ٰ از کنترل کردن دیگران لذت می برن و کسایی که برای بار دوم زندگی می کنند) به این اخلاقشون افتخار می کنن و با تمام قوا از کارشون دفاع می کنن