Menu
نویسنده مطلب : مهسا خ

مطلب مورد بحث:

مثال‌هایی از رفتار متقابل در تحلیل رفتار


پیام بالغ به بالغ : در جلسه ای که با رییسم داشتم در مورد تهدیدها و فرصت های پروژه ی جدیدی که شروع کردیم صحبت کردیم و چالش ها و رویکردهای مدنظرم رو براش توضیح دادم.

پیام والد به کودک : دیشب به برادرم که امتحان داشت و تا نیمه های شب بیدار مونده بود گفتم اگر زودتر درست رو خونده بودی الان مجبور نبودی تا نصفه شب بیدار باشی.

پیام والد به والد : با همکارم در مورد رفتار مدیران شرکت حرف زدیم و هر دو معتقد بودیم که این ها مدیریت بلد نیستن و بیشتر مهندس هستند تا مدیر.

پیام کودک به کودک : با دوستم در مورد جزییات سفر پیش رو صحبت کردیم و هر دو به شدت ذوق کردیم و هیجان زده شدیم.

پیام کودک به والد : برای پروژه ای که در حال انجام هستیم نیاز به داده های بانک داریم و من به همکارم گفتم خب چی میشه داده هاشون رو به ما بدن تا بتونیم روش تست کنیم و همکارم گفت دیتاهای مردم هست ها.