Menu
نویسنده مطلب : افسانه

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا باید دکتری بخوانم؟دوست دارم بخوانح یا چون همه می خوانند یک نیاز شده؟

آیا مهاجرت کنم؟ آیا این علاقه شخصی من هست یا چون همه دوستان صمیمی من رفتند من هم بهتره برم؟

آیا زندگی در یک محل مرغوب برای من ارزش هست و یا اینکه چون دیگران عقلشون به چشمشونه این کار یک الزامه؟

آیا خلاف جامعه رفتار کردن یک شجاعته و یا یک رفتار anti social محسوب می شه؟

آیا صمیمیت در محیط کار شدنی است یا عاقلانه نیست که با همکارم دوست هم باشم؟