Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 2: این بار مرغ و تخم مرغ مهم است


نمی دانم چرا راحت تر هستم که به BC بگویم رفتارگرا و به OC بگویم نتیجه گرا!

 

در شرکت ما دو شریک به عنوان دو مدیر بالادستی ما در دو نقطه ی مقابل هم هستند و ما به شدت بین این دو سرگردان بودیم! امروز که این درس را خواندم فهمیدم که هیچ کدام اشتباه فکر نمی کردند و تنها تفاوت شان در استفاده از دو تاکتیک متفاوت بوده!

 

قطع به یقین هر کدام اینها که در این درس آمده مزایا و معایب خود را دارند. اما برای من که کار فروش را انجام می دهم واقعن OC مقبول تر و دلچسب تر و شیرین تر است. اما فکر می کنم شرکت ها حداقل در شروع کارشان نیاز دارند که OC باشند و اتفاقن از رهگذر آزمون و خطاهای اجرایی آن پروتکل‌های خود را به مرور تکمیل کنند و سیستم BC خود را بسازند.