Menu
نویسنده مطلب : فائزه ت

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


خرید یه کتاب زبان اصلی که قیمت زیادی هم داشت، یک ماه پیش. اما وقتی فهمیدم که نسخه کم حجم تری داره که همون قدر بازدهی داره سیستم دو شروع کرد به توجیه که نسخه اصلی که خریدم خیلی بهتر هست. که البته زدم توی سرش :))

مسلما خرید کتاب از سر ترس از دست ندادن مطالبی بود که هنوز هم نخوندمشون! و توسط سیستم یک گرفته شده

—————–

خرید همین کتابه خودش یه نمونه اس. من پشیمونم از اینکه خریدمش. بهتر بود همون موقع با سیستم دو تصمیم می گرفتم که الان نخواد کارمو توجیه کنه. هرچند موفق نشده و فهمیدم که اشتباه کردم.