Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

منظور از ریلکس کردن یک مسئله چیست؟


سلام

بنده با توجه به مطالعه این مطلب متوجه این روش در زندگی روزمره خودم شدم به طور مثال وقتی برای خرید خونه تلاش می کردم با توجه به محدودیت مالی در یک سقف همیشه این سقف بالاتر می بردم برای دیدن و مقایسه گزینه های بهتر بنظرم می رسه ریلکس کردن بوده به نوعی …