عزیزه تیموری - ذی‌نفعان سازمان چه کسانی هستند؟ تئوری ذی‌نفعان و تحلیل گروه های ذی نفع usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

ذی‌نفعان سازمان چه کسانی هستند؟ تئوری ذی‌نفعان و تحلیل گروه های ذی نفع


ذی نفعان یک شرکت شوینده و بهداشتی می تواند چنین باشد:

۱- سهامدارانی که ( اعم از جزء و کل ) که در پایان سال مالی سور و زیان شرکت را دنبال می کنند

۲- کلیه پرسنل آن سازمان که دنبال منافع مادی در طول سال و پاداش در آخر سال هستند.

۳- تامین کنندگان سازمان ( زنجیره تامین ) که بدنبال ثبات تولید و یا افزایش تولید در سازمان هستند که به تبع آن برای خودشان این حالت پیش آید( تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد اولیه ، بسته بندی ، ماشین آلات و …)

۴- شرکت های پخش و توزیع که پی گیر تولید مستمر و مداوم برای پاسخگو بودن به بازار مصرف هستند

۵- شرکت های حمل و نقل

۶- بانکها که می توانند در وام دادن و باز کردن LC و … دنبال منافع باشند

۷- فروشگاهها ، سوپر مارکت ها و …..

۸- مصرف کنندگان نهایی که دنبال خرید کیفیت بالا با هزینه کمتر هستند ، ایمنی خودشان و کالا برایشان بسیار مهم است

۹- دولت و وزرات بهداشت که دنبال ارتقاء بهداشت جامعه و صرف هزینه های کمتر برای درمان می باشند.

۱۰- وزرات نیرو : تولید محصولات شوینده با صرف اندژی کمتر

۱۱- محیط زیست : تولید محصولاتی که حداقل آسیب را به هوا ( آلایندگی کمتر در حین تولید ) ، زمین و آبهای زیر زمینی ( عدم ورود مواد شیمیایی مضر به خاک و آب ) داشته باشند.

۱۲-دانشگاهها و فارغ التحصیلان
۱۳ – ….