Menu
نویسنده مطلب : امیررضا تیماجی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری و یادگیری کریستالی - قسمت پنجم


با عرض سلام و تشکر

نکته ی که باید یادآور شوم اینست که نباید بحث یادگیری کریستالی منجر به توقف و قرار دادن تمام انرژی و توان ما برای یک نطفه ( بخوانید هدف و یا جواب یک پرسش )  شود .

بلکه به نظر بنده میشود چند نطفه یا هدف در ذهن خود داشته باشیم و موضوعات و آموخته های مرتبط با هر هدف را حول آن تبدیل به کریستال کنیم و این موضوع منافاتی با حرف استاد ندارد . البته باید مواظب بود این تکثر کریستال های ذهنی ( که بیشتر توسط عامل زمان محدود میشود ) از حد توان و ظرفیت ما خارج نشود چراکه در این صورت با حالت یادگیری کریستالی قطعه قطعه مواجه خواهیم شد .

به عنوان مثال بنده سه محور ( بخوانید سه نطفه )  ارتقا شغل ، یادگیری زبان و فراگیری فلسفه دارم و می توانم با این سه نطفه تمام آموخته های خودم را مدیریت کرده و به سمت نطفه ی مورد نظر بفرستم و ایجاد ارتباط و کریستال کنم بدون اینکه دچار تشویش ذهنی شوم . البته طبیعتا هر چه تعداد کریستال های مدنظر بیشتر شود نیاز به مدیریت زمان بیشتر احساس میشود .