Menu
نویسنده مطلب : مریم حسین پور

مطلب مورد بحث:

تعریف پول چیست؟ تفاوت پول و ارز چیست؟


 

اقتصاد ارز محور بر  اعتبار استوار است و بخشی از این اعتبار,  به توانایی ارزش آفرینی در آینده مربوط می شود.

ممکن است کشوری امروز ثروتمند نباشد ولی پروژه هایی در دست بهره برداری دارد که ثروت عظیمی را در آینده نه چندان دور ایجاد خواهد کرد. اطمینان به آینده این کشور, باعث افزایش ارزش ارز آن و تامین سرمایه لازم خواهد شد و این از مزیتهای ارز است.

از طرف دیگر گاهی اعتبار کشورها بیشتر از آنچه که هست و خواهد شد, تخمین زده می شود. این مساله باعث افزایش کاذب ارزش ارز و ایجاد حباب می شود. حبابی که مدت زیادی پایدار نمی ماند و سقوط ارز و ضررهای اقتصادی از پیامدهای آن است.