Menu
نویسنده مطلب : زهرا غلام نژاد

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


بعد از خوندن مطالب تفکر سیستمی ذهن من به بخش سلامت رفت که اومدن برای کمک به قشر ضعیف دفترچه سلامت درست کردند بعد اومدن توی درمانگاهها یه بخشی را رایگان قرار دادن برای استفاده عموم برای چکاپ ولی بعد از یه مدت دیدن پاسخگویی یه این بخش خیلی سخته و از یه طرف پزشکهای درمانگاه به صورت شیفتی عوض میشن و این کار خیلی زمان بر و هزینه بر تر میشه چون تا زمانی که نوبت مریض هفته پیش برای دو هفته بعد میشه با یک پزشک دیگه باید درمان را ادامه بده و پزشک جدید یا نسخه قبلی را میده یا کلا عوضش میکنه و این وسط بیمار بیچاره بازم بی نتیجه درمان را رها میکنه یا اگه هزینه داشته باشه باید به صورت آزاد ادامه بده دقیقا هدف اصلی که کمک به بیمار بوده درست برنامه ریزی نشده فقط یک طرح کلی بوده بدون در نظر گرفتن اجزا اجرایی سیستم مورد نظر  و ناهمانگی بین عوامل برای دستیابی به هدف مورد نظرکه یکی از مشکلات عمده سیستم های اجرایی ما را میرسونه ۱٫قرار ندادن افراد در جایگاه درست ۲٫تحقیق نکردن برای برنامه های اجرایی به اندازه کافی با توجه به شرایط و عوامل موجود برای اجرا ۳٫ هدف های مقطعی نه دنباله دار