Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره موفقیت و برنامه ریزی: نقطه شروع


من الان که دارم این کامنت رو میزارم بیست و دو سال دارم، سنم رو گفتم که به نکته ای راجب فایل های صوتی اشاره کنم
تقریبا از ۱۹ سالگی بطور جدی با مفهوم هدف  و هدف گذاری آشنا شدم، اینکه چقدر میتواند برای تغییر و پر ثمر بودن زندگی من کمک کند
خودم خوب آموختم و اهدافم اسمارت شدند و به خیلی ها آن را آموختم و در دانشگاه و نشست های هفتگی که در انجمن دانشگاه شروع کردم به برگزاریشان راجبش صحبت کردم، اما همیشه در ذهنم سوالی بی پاسخ مانده بود
اینکه چرا پس خیلی از این اهداف انگیزه کافی رو به من  و بقیه نمیدهند
چرا اسمارت مینویسیم ولی اسمارت نمیرسیم
کجای کار را رعایت نمیکنیم؟ کدام حرف اسمارت را جدی نگرفته ایم؟
امروز تقریبا به سوالم پاسخی را که بدنبالش بودم یافتم و مطمئنم بیشتر هم راجبش خواهم خواند و امروز برای من یک درس بزرگ داشت:

باید تکلیف گذشته خود را مشخص کنی ، جایگاه الانت را بشناسی و برای آرزو هایت هدف گذاری کنی و برایشان برنامه بچینی و یادت نرود که شاید هرگز به آنها نرسیدی اما تو در مسیر خودت تلاشت را کرده ای