Menu
نویسنده مطلب : یاور مشیرفر

مطلب مورد بحث:

موفقیت در رقابت یا رهایی از بازی رقابت؟


من فکر می‌کنم حوزه‌هایی که می‌توان در آن به تنهایی و بدون رقیب وارد شد و باقی ماند حداقل در اقتصاد و کسب‌وکار ما شامل حوزه‌هایی هستند که یا بیش از حد تکنولوژیک‌اند یا نیازمند تخصص و توانایی و تجربۀ بالا هستند یا اساسا سوددهی متأخری دارند.

در غیر این صورت نهادهای خصولتی به سرعت وارد حوزۀ ما شده و اقیانوس آبی‌مان را به اقیانوسی تماما قرمز تبدیل می‌کنند.
شاید بهتر است بگویم بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهایی که می‌توانیم در آن‌ها بی‌رقیب باقی بمانیم، کمتر از  تعداد انگشتان دست باشد. بقیۀ این اقیانوس توسط نهادی زورمند که قانون و قدرت هم‌زمان در دستش است، به سرعت کپچر می‌شود. همانند پستان گاوی که تسخیر انتخابی شده‌است.