Menu
نویسنده مطلب : مرتضی جاوید

مطلب مورد بحث:

تحمل برای برآورده شدن خواسته ها (Delayed Gratification)


به نظرم میرسه که این مفهوم «تحمل برای برآورده شدن خواسته‌ها» (یا Delayed Gratification)تقریباً معادل مفهوم «تقوا» در ادبیات دینیه.

تقوا در واقع چیزی نیست به جز خود نگهداری و تحمل.

 

فقط فرق این دو مفهوم احتمالا این باشه که:

تقوا (یا خودنگهداری) بیانگر تحمل نسبتاً طولانی‌تریه.

یعنی تحمل به تاخیر انداختن و گذشتن از لذات نامشروع سطحی زودگذر محسوس دنیا

و به بیان بهتر فدا و قربانی کردن اونها

برای برآورده شده خواسته‌ها و لذات عمیق پایدار پنهان در بهشت و آخرت.

همونطور که در متن ذکر شد که «مطالعات و تحقیقات گسترده و متنوعی در زمینه ارتباط بین ظرفیت در به تاخیر انداختن خواسته‌ها و پارامترهایی مانند موفقیت، سلامت فیزیکی، سلامت روانی شده است.» به نظر میرسه ارتباط بالایی بین این دو مفهوم مشابه با پارامترهایی مانند موفقیت و سعادت و فلاح و رستگاری وجود داشته باشه.

خرسند میشم اگه نقدی وجود داره، مطرح کنید.