Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

آقای اریلی؛ من از بازخورد گرفتن می‌ترسم


ضمن احترام به دن آریلی عزیز باید این را بگویم که کسی که می خواهد از خدمات و نتیجه کارش بازخورد بگیرد باید عزت نفس بسیار بالایی داشته باشد تا خدای نکرده بازخوردهای بی رحمانه و منفی باعث کاهش درجه ارزشمندی او نشود . یک مطلب دیگری را هم که باید به دن آریلی بگویم این است که شاید در مملکت شما بازخورد گرفتن کار بسیار پسندیده ای باشد و مردم از اوان طفولیت با مفهوم آن آشنا شده و بدانند که منظور طرف از اینکه می خواهد بازخورد بگیرد چیست و او اصلا اعتماد به نفس پایینی ندارد و به هیچ وجه هم قصد پاچه خواری ندارد و به قول معروف هیچ کلکی در کارش نیست .
به نظرم فرهنگ بازخورد گرفتن و یا به دیگر بیان، داشتن جرئت برای انجام چنین فعلی بسته به سطح سواد و فرهنگ هر منطقه یا سازمانی فرق می کند و می بایست نکات باریکتر از موی بسیاری را مدنظر داشت .