Menu
نویسنده مطلب : فاطمه

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


من از این جمله این برداشت رو کردم که توی هر زمینه ای که قصد ورود و یادگیری دارم، به تجربه و شکست های افراد حتما توجه کنم. درسته که سالها طول میکشه که به آدم باتجربه ای تبدیل بشیم و  بدون شکست ،همچین چیزی بدست نمیاد اما در واقع نیاز نیست که همه چیز رو خود شخص تجربه کنه ، بلکه هنر اینه که از تجربیات بقیه هم استفاده ی لازم رو ببره‌.