Menu
نویسنده مطلب : میترا بلوکات

مطلب مورد بحث:

خلاقیت در حل مسئله


آمورش و پرورش ما مهمترین عامل نابود کردن خلاقیت است. تقلید تفکر انتقادی رو از بین میبره. ما از اول به بچه ها یاد میدیم که این سواله این هم جوابش. و همین هست که ما میگیم چون ما راه سعادت رو میدونیم و باید به رفتار و دانش تو شکل بدیم چون صلاح تو رو میدونیم. اینطوری فکر کن. با این شیوه مهارت های حل مسئله عملا نابود میشه، انتقاد و پرسشی مطرح نمیشه پس خلاقیت رو هم به دنبال نداره. آموزش مهم ترین دلیل نابود کردن یادگیری و خلاقیته.

یاد دادن مانع یاد گرفتن میشه.