Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

مسائل چند ریشه‌ای: زنبورهایی که ناپدید می‌شدند


قسمت اول: طولانی شدن دوره کارشناسی ارشد

قسمت دوم: درس نخواندن و تنبل شدن دانشجویان

قسمت سوم:

عدم اطلاعات کافی اساتید دانشگاهی در رابطه با موضوع تعریف شده
اعتقاد داشتن اساتید به اینکه دانشجو باید خودش به تنهایی کار کند، یاد بگیرد و به بقیه هم بیاموزد ( و خودش هم نظاره گر ماجرا هست )
فراهم نبودن امکانات لازم آزمایشگاهی
ایجاد نشدن انگیزه در دانشجویان
فراهم نبودن موقعیت شغلی مرتبط
فرار از سوالات مکرر اعضای فامیل