Menu
نویسنده مطلب : نیره خلیلی

مطلب مورد بحث:

تسلط بر کلمات و اهمیت آن در مذاکره


باعرض سلام وروزبخیر

ماامروزیک شرکت موفق هستیم.

ماشرکتی هستیم که موفق عمل نکرده ایم.

ماامروزآن موفقیت وموقعیت گذشته رانداریم.

مادرزمره شرکتهای موفق امروز قرارنداریم.

شرکت ما درحوزه کاری خودناموفق عمل کرده است.

موفقیت بااین شرکت قهرکرده است.

دراین شرکت اثری ازموفقیت وپیشرفت نیست.

باتوجه به اوضاع امروزشرکت موفقیت توهمی بیش نیست.