Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر شیری پور

مطلب مورد بحث:

تعریف حوزه های ATL و BTL و TTL در تبلیغات


داستان پشت هر محصول و پشت هر صنعت گویی چه خوب باشد چه بد به آن محصول یا صنعت هویت و ریشه میدهد، در واقع هر زمان که أیده ای به ذهن میرسد داستان آغاز میشود و هر چه این داستان پرچالش تر باشد جذاب تر است. داستان باعث میشوند مطالب به یاد ماندنی تر شوند، گاهی همین داستان ها موجب شایعه پراکنی میشوند که در امر تبلیغات هم از این شایعه پراکنی ها استفاده شده است.
داستان جالبی بود
با تشکر