Menu
نویسنده مطلب : محمد پورحبیبی

مطلب مورد بحث:

نرم افزار برنامه ریزی روزانه و انجام کارهای شخصی Todoist


با استفاده از اپلیکیشن هایی میتونید اقدام به تهیه گیفت کارت کنید. (که البته توصیه نمیشود چون اکثرا تقلبی هستند)
و یا میتوانید با یک سرچ سایت های واسطه را پیدا کنید و کارت های مستر کارت یا … را خریداری فرمایید.