Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

سازگاری و موافق بودن | کسانی که در جستجوی توافق هستند


تمرین دوم

 

 مولفه اول: اعتماد به دیگران 

فکر می کنم بیشتر مردمی که با آنها ارتباط دارم، افرادی درستکار و قابل اطمینان هستند.

معتقدم که اکثر مردم اساسا دارای قصد و نیت خوب و دوستانه ای هستند.

به طبیعت و فطرت انسان بسیار اعتقاد دارم.

معمولا در مورد افراد دیگر خوشبین و خوش باورم.

واکنش اولیه من به مردم آن است که به آنها اعتماد کنم.

 

 

 مولفه دوم: صراحت و ارسال مستقیم پیام‌ها (Straightforwardness) 

از این که به عنوان آدم ریاکاری شناخته شوم، متنفرم.

 

 مولفه سوم: نوع دوستی و دگرخواهی یا Altruism 

ترجیح می دهم با دیگران همکاری کنم تا این که با آن ها به رقابت بپردازم.

آدم حیله گر و مکاری نیستم.

رهبران سیاسی باید درباره جنبه های انسانی برنامه های خود، آگاهی و توجه بیشتری داشته باشند.

حتی اگر بخواهم نمی توانم کسی را فریب بدهم.

هرچه در مورد افراد فقیر و سالمند انجام دهیم باز هم کم است.

خودم را آدم خیّر و نیکوکاری می دانم.

اگر بتوانم به دیگران کمک کنم به آسانی و بدون درخواست خود آنها این کار را انجام می دهم.

ترجیح می دهم دیگران مرا فردی دل رحم و خطا بخش بشناسند تا صرفا طرفدار اجرای عدالت

نیازهای انسانی باید همیشه بر ملاحظات اقتصادی اولویت داده شود.

 

 مولفه چهارم: تبعیت یا Compliance 

ترجیح می دهم با دیگران همکاری کنم تا این که با آن ها به رقابت بپردازم.

سعی می کنم با هـمه افرادی که ملاقات می کنم، رفـتاری مـودبانه و با نزاکت داشته باشم.

معتقدم که همه انسانها با ارزش و قابل احترام اند.

وقتی شخصی به من توهین کند سعی می کنم او را ببخشم و فراموش کنم.

 

 مولفه پنجم: تواضع یا Modesty 

ترجیح می دهم در مورد خودم و موفقیتهایم حرفی نزنم.

سعی می کنم آدم افتاده و فروتنی باشم.

ترجیح می دهم از دیگران تمجید کنم تا این که خودم مورد تمجید قرار بگیرم.

احساس می کنم که مزیتی بر افراد دیگر ندارم ( صرف نظر از موقعیت و شرایط و وضع افراد).

 

 مولفه ششم: درک دیگران و ذهن مهربان داشتن 

آدم حیله گر و مکاری نیستم.

در نشان دادن خشم و عصبانیت درنگ و تامل می کنم، حتی اگر احساس کنم حق با من است.

حتی اگر بخواهم نمی توانم کسی را فریب بدهم.

هرچه در مورد افراد فقیر و سالمند انجام دهیم باز هم کم است.

غالبا سعی می کنم نسبت به افکار و احساسات دیگران آگاهی داشته و احترام بگذارم.

نسبت به افرادی که کمتر از من خوشبخت هستند احساس همدردی می کنم.

اغلب کسانی که من را میشناسند، دوستم دارند.