Menu
نویسنده مطلب : امین زنگنه

مطلب مورد بحث:

وظایف فروشنده-دیدگاه یخچال و اسکیمو


سوال دوم :

صنعت کاشی و سرامیک:

در این صنعت عموم مردم مشتری می باشند ولی اگر شما روی چند مشتری حساب باز کنید چه اتفاقی می افتد:

قشری از مشتری ها برای منزل خود میخرند که عموما مقدار فروش به انها کم است و بعد از یک بار خرید تا سالها سمت شما نخواهند امد و بعد از سالها هم شما را فراموش کرده اند

قشری دیگر سازندگان ساختمان هستند که به قیمت حساسیت دارند و بسیار بی وفا هستند در ثانی به مرور زمان می توانند صنعت را ترک کنند ( همچنان که در چهار سال گذشته بسیاری این صنعت را ترک کردند)

علاوه بر این دو نوع فرسوده شدن مشتریان محصول کاشی و سرامیک خیلی از مشتریان نیز به خاطر تنوع طلبی از این فروشگاه به فروشگاه بعدی می روند

علاوه بر این سه نوع فرسایش مشتریانی هم هستند که از محدوده جغرافیایی خارج می شوند

و اگر این محصول ( کاشی و سرامیک) به دنبال مشتری جدید نباشد به زودی باید صحنه بازار را ترک کند….

 

با تشکر

موفق باشیم