Menu
نویسنده مطلب : اتوسا

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام به هم متممی ها

تحقیق و مطالعه دغدغه ذهنی من بوده و هستو الان در دوره کارشناسی ارشد دغدغه اساتید و دوستان داشتن رزومه خوب است که من هم از این غافله ی رزومه باز چندان دور نبودم.

آیا هدف از تحقیقات رزومه بازی یا رزومه سازی است

به این جمله خیلی اعتقاد دارم:

“معمولاً‌ در مسیر موفقیت، آنقدر گرفتار تلاش و کوشش و هدف‌گذاری هستیم، که فرصتی نداریم به ریشه‌ی آرزوهای خود فکر کنیم.”