Menu
نویسنده مطلب : مجید امیدالله

مطلب مورد بحث:

عوامل و موانع پرورش و شکوفایی استعدادها


سلام

* استعداد نگاه به جلو را پر رنگ ترین استعداد ، با بررسی آنچه که در زندگی خود تا کنون انجام داده ام می شناسم.

من این استعداد را به عنوان پناهگاه خود معرفی می کنم یعنی در زمان هایی که گرفتار جبر محیطی می شدم و یا دچار سردرگمی های خاص شخصیت کمال گرایی که در من شکل گرفته بود می شدم این استعداد بود که مرا برای رسیدن به خواسته هایم سرپا نگاه میداشت.

**با توجه به ویژگیهای این استعداد مهارت های :  تصمیم گیری ،تفکر استراتژیک ،شخصیت شناسی،خودشناسی،برنامه ریزی ،یادگیری از جمله مواردی هستند که می بایست به عنوان توانمندی کسب کنم.

***علاقه وانتخاب هوشمندانه فعالیتها و محیط حمایتی که یک نفر و آن هم دوستم بود در بروز این استعداد برای من تاثیرگذار بودند.

یک مصداق

گل سر سبد تلاش های موفق من مرتبط با استعداد نگاه به جلو رسیدن به شغل مورد علاقه ام بود. از دوران پیش دانشگاهی که با حمایت دوستم رشته حقوق را نتخاب کردم. آن روزهایی که در مغازه کانال سازی پدرم مجبور به کار بودم.  شغلی که به هیچ عنوان با شخصیت من سازگار نبود که هیچ ،کاملا هم برخلاف آن بود .جایی که سالهای زیادی حکم یک پادو را داشتم . برچسب های زیادی  که به من زدند از جمله : بی استعداد؛ روزهایی که  برای نصب کانال به سر ساختمان میرفتیم من روی دیوارهای خاکی با هر چه به دستم می رسید می نوشتم مجید امیدالله وکیل پایه یک دادگستری …  این استعداد به نوعی ناجی من شد تا به فعالیتی رو بیاورم(درس خواندن به جای کار کردن در شغلی که هیچ آینده ای برای من نداشت ) که به خواسته خود بتوانم برسم.

کمی متفرقه

دوستان به عقیده من خیلی از موارد در انسان ها وجود دارند که می تواند به عنوان یک استعداد نام برده شود اما چون اسمی ندارد هیچ کس آن را نمی شناسد و چون برخی از استعداد ها دارای نام های شناخته شده هستند و غولی به نام مردم هم وجود دارد به هر فردی که در دسته آن نام های بزرگ قرار نگیرد به سرعت برچسب بی استعداد می زنند و چقدر نارحت کننده که این اتفاق بزرگترین آسیب را برای نوجوانان دارد که در بحرانی ترین دوره زندگی خود به سر می برند و واقعا نمی دانند که چه بکنند تا هم تایید بزرگان را داشته باشند و هم راه مورد علاقه خودشان را بروند…و چقدر خوب که ما می توانیم با اطلاعات متمم عزیز به اطرافیان خود چه آنها که در سنین نوجوانی هستند چه حتی هم سن و سال های خود نوید این را بدهیم که استعدادها در چند نام پر رنگ و لعاب خلاصه نیستند و نام های دیگری نیز هستند که فرد را با استعداد می توان لقب داد و برای وی آینده ای روشن متصور گردید.