Menu
نویسنده مطلب : محمد نصری

مطلب مورد بحث:

از میان روش های ارزیابی عملکرد شغلی کدام را جدی‌تر می‌گیرید (وظیفه ای یا زمینه ای)؟


خیلی جالبه در محیط کار شما گاها عملکرد زمینه‌ای به صورت عملکرد وظیفه‌ای دراومده. یعنی مثلن انجام کارهایی که وظیفه‌ی افراد نیست و براساس شرح شغلی خللی در وظایف رسمی کارکنان ایجاد نمی‍شه تبدیل شده به وظایفی که باید اون‌ها رو انجام بدن.

اگه امکان هست چند تا از مصادیقی که در محل کار شما به این شکل اتفاق افتاده رو بازگو کنید.