Menu
نویسنده مطلب : بهمن عبدالهی

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


جواب تمرین ۱:

پروژه دریافت مدرک تحصیلی – پروژه مطالعه یک کتاب خاص (در مقابل مطالعه همیشگی که عملیاتی است)

جواب تمرین ۲:

۱٫ انجام آزمایشات روتین روزانه که عملیاتی است

۲٫ هماهنگی و اجرای مانور مقابله با زلزله و آتش سوزی که پروژه می باشد.