Menu
نویسنده مطلب : حسین هاشم پور

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


سلام
برای من مطالعه وشناسایی منشاء اظطراب بسیار اثربخش بوده ، سأختن سناریوهای ذهنی وتجسم بدترین حالت ممکنه نیز کارایی خوبی داشته ، ولی در کل در این مدتی که به لطف مطالب متمم اموختم، در زمان هایی که دچار اظطراب هستم هیچ اقدام وتصمیم گیری نمی کنم که تشدید بشه ، با پیاده روی وتمرکز وخروج از ان حالت ، ورسیدن به شرایط طبیعی تصمیم واقدام منطقی انجام می دهم .
ولی برنامه اینده ام اینگونه است که خودمو در شرایط استرس قرار ندهم ، قبل از هر اقدام وتصمیمی به طور کامل مطالعه کنم وحالت های مختلف را بسنجم.
با آرزوی داشتن لحظاتی پر از ارامش برای تمامی دوستان