Menu
نویسنده مطلب : فاطمه

مطلب مورد بحث:

قضاوت کردن با هر مقایسه‌ای همراه خواهد شد (مهارت ارتباطی)


سلام

محبوبه گفت :
من و آناهیتا در یه سال، درسمون در دانشگاه تموم شد. او رفت آلمان و من موندم و معلم شدم. او الان پست دکتراش رو هم گرفته و در بهترین شرایط رفاهی زندگی می کنه و من هنوز در حال فهماندن فرق نیروی محرک و نیروی مقاوم به بچه های مردمم.

برون ریزی نگرشهای ذهنی محبوبه:
۱- طول زندگی مهمتر از عرض زندگیست.
۲- هدف تحصیلات عالی، رسیدن به شرایط رفاهی است.
۳- معلمی یعنی فهماندن حرف خود به دیگران نه فهمیده بودن.
۴- نیروی محرک با نیروی مقاوم فرق دارد!
۵- بچه های مردم نیاز به آموزش دارند نه بچه های خودم.

علی جواب داد:
اینکه چیزی نیست. من که مدرک فوق لیسانس عمران دارم، چون تازه کارم و پارتی هم ندارم هنوز نتونستم یه کار درست و حسابی پیدا کنم. از بس که به هر کسی تونستند مدرک عمران دادند. بازار کار خرابه. هر بی سوادی هم شده بساز و بفروش. مجبور شدم برای اینکه حداقل از درسی که خوندم استفاده کنم برم دانشگاه…………. تدریس کنم. با ساعتی ۷۰۰۰ تومن! می دونی دستمزد یه افغانی مهاجر ( که نه مالیات می ده و نه کرایه خونه ) چقدره!؟

برون ریزی نگرشهای ذهنی علی:
۱- مدرک یعنی دارایی.
۲- برای شروع به کار کردن باید منتظر دیگری بود.
۳- درستی کار با حساب کردن بازاری مشخص می شه.
۴- برای ساختن و فروختن نیازی به سواد نیست.
۵- یاد دادن آموخته های قدیمی خود به دیگران، استفاده دارد.
۶- ارزش کار افراد با دستمزد دریافتی مشخص می شود.
۷- علی به فکر مهاجرته.

فاطمه که به حرفای آن دو گوش می داد به محمد رضا گفت:
این حرفا همش بهانه است. اگه محبوبه و علی درست کار کنند، کشور ما از افغانستان که هیچ از آلمان هم بهتر می شه. باید بیایند از تو یاد بگیرند که همیشه در حال کار کردن درست هستی.

برون ریزی نگرشهای ذهنی فاطمه:
کشور با کار کردن دیگران درست می شه نه با کار کردن خودش!

و نگارنده ی این متن دور از چشم شما با خود گفت:
نتیجه می گیریم که فاطمه با تعریف کردن از محمد رضا می خواست خود شیرینی کند.

برون ریزی نگرشهای ذهنی نگارنده:
برای به نتیجه رسیدن یک کار باید تعریف کرد نه انتقاد.
.
.
.
.
.
و ای تو که آخرین قضاوت را کردی:
آیا نتیجه ی یک کار مهم است یا تلاش برای رسیدن به نتیجه؟