Menu
نویسنده مطلب : سیدمحمدیوسفی

مطلب مورد بحث:

حرکت آونگی در زندگی | در پی دستیابی به اهداف‌تان هستید یا کسب لذت؟


شخصا متوجه این موضوع شدم که برای منی که  شدیداادم لذت گرایی هستم باید یه زره کفه ترازو هدفی ام بیشتر باشه

بنظر میرسه که این درس قرابت معنایی زیادی با در زمان های سفید وخاکستری وسیاه در نظم شخصی داره به این صورت که:

“شما اگه زمان استراحت(زمان سفید) خوبی نداشته باشی بازدهت در زمان کار(زمان سیاه)پایین میاد واینجام دقیقا زمان سفید میشه تشبیه کرد به لذت  و زمان سیاه به زمان کار تشبیه کرد موقعی این نمودار ماکزمیم بازده رو داره که تقریبا نزدیک هم باشن

بنظرم می ارزه برای بهتر زندگی کردن با طول بیشتر وهمچنین عمیق تر این تعادل برای همیشه جزء عادت هامون کنیم

ابیشا..همتون ۱۲۰ساله شید(البته سالم و قبراق