Menu
نویسنده مطلب : متین حقیقت

مطلب مورد بحث:

چرا باید وابستگی به موبایل را کاهش دهم؟


من مدتهاست به تاثیراتی که موبایل بر زندگی من و اطرافیانم داره فکر می کنم و به شدت دلم برای زندگی بدون اینترنت تنگ میشه. حتی روزهای تعطیل اینترنتم رو قطع می کنم یا میرم به دل طبیعت. و بسیار موافقم که این صحبتهای خوب شما بیشتر در جامعه مطرح بشه شاید کمی از این همه وابستگی بکاهد.