Menu
نویسنده مطلب : پوریا صفرپور

مطلب مورد بحث:

اشتباهات و مشکلات رایج در مدیریت پروژه های کوچک چیست؟


 نبود سیستم و ساختار

من تفاوت بین کار در پروژه های بدون سیستم و ساختار با پروژه هایی که به این مساله اهمیت میدن رو خیلی زیاد میدونم.

منظور من از ساختار مجموعه ای از چک لیست ها، تقویم های پروژه، گزارشات هفتگی و … است.

خیلی از پروژه ها رو اگه کسی از بیرون بیاد نمیتونه بفهمه حساب و کتاب کار کجاست.

چند درصد از کار رو پیش بردیم و چقدر منابع داریم؟
چه کسی در چه تاریخی باید چه گزارشی تحویل بده؟
به صورت ماهانه چه فاکتورهایی رو باید ثبت و چک کنیم.
و …

به نظر من اگر تمام اطلاعات پروژه مدون و مکتوب و قابل بازبینی نباشند، اون پروژه صرفا دور همی بیشتر نیست.