Menu
نویسنده مطلب : مهتاب محمدی

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


یکی از مکانیزم های تصمیم نگرفتن و فرار از تصمیم، صبر بی جاست تا جایی که با گذر زمان یکی از گزینه ها از  حیطه انتخاب خارج شود و مجبور به انتخاب  گزینه دیگر شویم. به طور مثال فردی در جریان است که شرکت در بازه زمانی کوتاه مدتی مجبور به تعدیل نیرو خواهد شد و به جای پیدا کردن کار مناسب دیگری انقدر این تصمم را به تعویق می اندازد تا در پایان شرکت اعلام کند که تعدیل نیرو انجام داده و فرد مجبور به خروج گردد.