Menu
نویسنده مطلب : یاور مشیرفر

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل ذهنی در ارتباط با فرایند یادگیری


هدف: یادگیری دو زبان آلمانی و فرانسه به صورت همزمان در کنار زبان انگلیسی

حلقه اول: استفاده از نرم افزارهای Duolingo و Memrise

بازخورد: با وجود نمایان شدن عدد ۴۶ درصد برای Fluency زبان فرانسه و ۲۶ درصد برای Fluency زبان آلمانی، هنوز قادر به درک حداقل نصف منظور یک فرانسوی نیستم.

حلقه دوم: تغییر در مدل ذهنی، تقسیم روزهای هفته به زوج (فرانسه) و فرد (آلمانی) و گوش دادن یک ساعته به رادیوهای بیگانه به زبان اصلی برای افزایش میزان توانایی مغز در درک ساختاری زبان، تلاش برای صحبت کردن به ان زبان، با حداقل کلمات تا ترس درونی ناشی از ناآشنایی بریزد.