Menu
نویسنده مطلب : مهدی کیانی

مطلب مورد بحث:

جایزه دادن به خود | برای پاداش به خود و تشویق خودتان چه ایده‌هایی دارید؟


– گاهی بعداز ظهرها به خودم استراحت میدهم.

– درسهای متمم را دنبال می کنم.

– ماشین خود را به کارواش میبرم.

– زودتر از موعد مقرر هر ماه به آرایشگاه می روم.

– شام را به اتفاق خانواده بیرون صرف می کنیم.

– به خیاطی می روم و سفارش لباس می دهم.

– دوستی را دعوت می کنم یا دعوت دوستی را قبول می کنم.

– به گشت و گذار چند ساعته ای به بیرون شهر تن میدهم.