Menu
نویسنده مطلب : شکیبا شعبانی

مطلب مورد بحث:

استریوتایپ یا تفکر قالبی: معتقد به آن هستید یا قربانی آن؟


سلام .

تمرین۱٫ واقعا برداشت دیگران در این سطح اینقدر مهم هس که خودمون رو قربانی تصور کنیم ؟؟؟

به نظر من اصلا مهم نیس .

تمرین ۲٫  من بر این اساس به هیچکس اعتماد نمیکنم . اکثر این استریوتایپها لحظه ای و یا در یک موقعیت خاص هستند پس ارزش اعتماد ندارند.