Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و مهارت انجام کارهای مهم بی‌خاصیت


مدیر عامل هر هفته طی جلساتی از مدیران پروژه درباره وضعیت پروژه ها گزارش میخواهد. مدیران پروژه نیز اقدام به ایجاد این گزارشات ویژه برای ارائه در حضور اعضای کلیدی سازمان می کند. اما برای آنکه موقعیت مدیریت تامین قطعات یا تولید یا … را تضعیف نکنند بسیار سرسری و بدون بحث درباره جزئیات موضوع مسائل را مطرح می کنند. مدیریت کلان نیز که اصلا سر رشته ای از موضوع ندارد از این مسائل می گذرد تا جایی که مشکلی که ماه قبل به اسانی حل میشد اکنون مشکل بزرگی شده است و به آسانی قابل حل نیست. حالا مدیر عامل به جای فکر کردن به حل آن یا پیدا کردن ریشه های موضوع تنها به داد و بیداد می پردازد و شرایط را بدتر از قبل می کند. از طرفی وقتی مشکلی را بیان می کنند مدیریت تنها به بیان کلیشه ها می پردازد که بیایید با تلاش بیشتر مشکلات را حل کنیم، ما می توانیم و از این دست مهملات.
اینگونه است که یک جلسه که می تواند بستری برای حل مشکلات باشد تنها به کاری مهم اما بسیار بی خاصیت تبدیل میشود.
نمونه دیگر آن سخنرانی های آدم های مهم اما بی خاصیت در تلویزیون است که هر روز مسائل یک تمدن را در یک برنامه دو ساعته حل می کنند اما هیچ کدام از حرف های آنها عملیاتی و اجرایی نیست و چه بسا همین هجمه حرف های بی سر و ته باشد که وضعیت این روزهای ما را اینگونه به بحران رسیده است.
به نظرم هرگاه به جای حل مشکلی که روی میزمان است آن را به میز دیگری انتقال دادیم که می دانیم دردی را دوا نمی کند، یا شروع به گفتن کلیاتی کردیم که همه می دانند و هیچ کس (حتی خودمان) آنها را انجام نمی دهد داریم کاری مهم اما بی خاصیت میکنیم.