Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

کارهای زیبای سرامیکی | تعامل انسان و طبیعت


بسیار عالی بود ، مخصوصا اون موشهای ساکت که فقط گوش هستن برای شنیدن ! و بی شدت منو یاد ضرب المثل “دیوار موش داره ، موش گوش داره” میندازن ! یا اون قلبی که زیر پای خروس مونده و علارغم ظرافت های طبیعی خروس و قلب ، تاثیرات بیماری خروسک رو نشون میده .. در کل باید بگم در زیبایی و ظرافت سنگ تمام گذاشته و همینطور آمده و یک اتفاق رو به رسم شکل نشون داده …

هم رئال و واقعی ؛ هم سورئال فراتر از طبیعت