- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مسعود ملک پور

مطلب مورد بحث:

ارزش چیست؟ | تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارها


یکی از کانون تبلیغات هایی که هفته قبل تابلو LED سفارش دادم را مثال میزنم.
محصولی که من خریداری کردم با توجه به اینکه آطلاع کامل از قطعات استفاده شده در آن و قیمت آنها دارم حداقل پنجاه تا شصت درصد مبلغ اخذ شده از من ارزش افزوده به همراه داشته.
دو علت مهم را برای پایداری فروش این محصول و در کل پایداری کسب کار این کانون تبلیغاتی موثر میدانم: ۱٫قیمت مناسب به همراه کیفیت بالا
۲٫در عین اینکه از لحاظ امکانات و خدمات رقیبی ندارد ولی با ایجاد فضای مثبت همکاری با هم صنفی های خود اکثر سفارشات دریافتی از سوی همکاران صنف بوده و علاوه بر رونق کار خود و افزایش نفوذ در بازار و پذیرش سفارش از کل شهر ، باعث رونق کسب و کار هم صنفی های خود هم شده است.