Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

تمام کننده ها و نقش و اهمیت آنها در کار تیمی


یکی از وظایف من در محل کارم تمام کننده هست؛ همانطور که در درس هم گفته شد کمال گرایی زیادی دارم و همیشه میخوام به بهترین شکل وظایفم رو انجام بدم اما با این تفاوت که به تاریخ ها و زمان های تحویل کار خیلی اهمیت میدم و همه کارها رو در همون تاریخ مشخص شده تحویل میدم؛ خیلی سخت هست که بخوای یک کار رو به بهترین شکل ممکن انجام بدی و در تاریخ مشخص هم تحویل بدی اما من بیشتر مواقع خیلی بیشتر از تایم کاریم میمونم تا کارها رو انجام بدم؛ سخت هست اما شدنیه