Menu
نویسنده مطلب : نوشین

مطلب مورد بحث:

مقایسه انواع عوامل استرس زای ناشی از تغییرات مهم زندگی


امیدوارم بتونم با استفاده از مطالب خوبتون در باره استرس در مدیریت استرس خودم موفق تر باشم .

در پاسخ این تمرین فهرست بلند بالایی دارم که چندتاشو اینجا میارم :

۱. هر موردی که باعث باشه دیگران  از من و یا کاری که انجام دادم انتقاد کنند ( آیا این نشوندهنده انتقاد ناپذیر بودن منه ؟ یا پایین بودن اعتماد به نفسم ؟ یا … ؟)

۲. هر گونه تاخیر و بدقولی زمانی  به شدت منو دچار استرس میکنه – اعم از دیر رسیدن سر یک قرار ساده یا دیرکرد در تحویل یک پروژه

۳. هربار زنگ خوردن موبایل
۴. حضور در جمع های جدید

۵. و در مورد زندگی شخصی به عنوان یک استرس مزمن میتونم به بچه دار شدن و بچه داشتن اشاره کنم  :(