Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

منظور از سبد مهارت چیست؟


اخیرا با وجودی که عضویت هیئت مدیره و برخی مسئولیت‌های اجرایی جذابیت‌های خاص خود را دارد، در حال کنار گذاشتن این مسئولیت‌ها هستم و سرمایه‌گذاری و کسب مهارت در این زمینه را متوقف کرده‌ام.

در مقابل امیدوارم فرصت بیشتری برای سرمایه‌گذاری روی مهارت مدیریت پروژه و کسب مهارت و پشتوانه فنی لازم بعنوان مدیر پروژه پیدا کنم.