Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


سوال اول

به نظرم تفکر واگرا می تواند از طریق تفسیر های مختلف در مورد واقعیت های موجود می تواند تقویت شود

مثال زیر ار کتاب تفکر جانبی نوشته ادوارد دوبونو صفحه ۹۲ انتخاب شده است

یک عکس دسته ای از مردم را نشان می دهد که در آبی  کم عمق به سختی راه  می روند . آن ها لباس آبتنی نپوشیده اند . در پس زمینه  ساحلی به چشم می خورد تفسیرهای زیر دریافت شد

دسته ای از مردم که گرفتار جذر و مد شده اند

مردمی که از رودخانه ای طغیان کرده می گذرند

مردمی که به زحمت در آب به سوی یک جزیره یا دماغه ای شنی می روند

مردمی که در سیلاب دست و پا می زنند و به سختی راه می روند

مردمی که به زحمت به سمت لنجی می روند که نمی تواند به ساحل بیاید

مردمی که لز یک قایق غرق شده به ساحل می آیند

سوال دوم

مثلا در روابط زناشویی  مرد احساس خوبی نسبت به کار همسرش در اجتماع ندارد و با  وجود اصرار ها و موقعیت های خاص شغلی مانع فعالیت اجتماعی همسرش می شود که این موضوع باعث نارضایتی می شود در حالی که با یک تفکر واگرا و بررسی دقیق تر می توان شغل هایی با امنیت اجتماعی بالا برای همسرش پیدا کند و یا کار در منزل و یا این که خودش را به روانشناس نشان دهد و ریشه احساس خود را پیدا و درمان کند