Menu
نویسنده مطلب : زهرا حسینی

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


سلام
معمولا این وضعیت در من چند روز به درازا نمیکشد و بعد از چند ساعت به وضع عادی برمیگردم.
من برای بهتر کردن حالم با خودم صحبت میکنم. اگر این حالت دلیل واضحی داشته باشد هیچ چیز مثل تحلیل و توجیه مسئله ای که خلقم را تنگ کرده (درون خودم) حالم را بهبود نمیبخشد. و اگر دلیل روشنی برای آن نداشته باشم اختصاص زمانی برای تنهایی و خلوت با خود و شاید گاهی گریه کردن حالم را خوب میکند.
ساکت بودن از نگاه دیگران و صحبت درونی با خودم و حتی گاهی صحبت کردن بلند، بهترین روش من برای مقابله با این وضعیت است. و خیلی زمان نمیبرد تا مجددا عالی شوم :)

با سپاس فراوان  :)