Menu
نویسنده مطلب : فاطمه خوانساری

مطلب مورد بحث:

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)


– من مجبورم هر روز این ناهار بد مزه و بی کیفیت بخورم.

به دلیل اینکه برای من سخته تا از خونه ناهار آماده کنم و  بیارم من ناهار  بی کیفیت شرکت را استفاده می کنم.

……………………..

– من مجبور هر روز صبح قبل از شروع ساعت اداری کارم رو شروع کنم بدون اینکه حقوقی به من پرداخت بشه.

چون در حال حاضر من توانایی تغییر محیط کاری را ندارم و می ترسم که کارم رو عوض کنم در نتیجه انتخاب کردم با وجود شرایط سخت و اذیت های موجود فعلا به کارم ادامه دهم.

…………………………..

من مجبورم کاربقیه همکارانم انجام بدم.

از آنجایی که من دقت و سرعت بیشتری در انجام کارها دارم و به دلیل اعتماد مدیران و پیگیری کارها و فرار همکارنم از کار کردن، و علیرغم شکایت ها و اعتراضات به مدیریت متاسفانه من کار بقیه همکاران را نیز انجام می دهم.