Menu
نویسنده مطلب : مریم مرزبان

مطلب مورد بحث:

تعهد نود و هشت درصدی مستهلک‌کننده است


هر یک از ما برای زندگی شخصی و اجتماعی خود استانداردهایی تعریف می کنیم. دسته ای از ما این اصول تعریف شده را عملی می کنند اما برای برخی دیگر این اصول از حد تعریف فراتر نمی رود.

افرادی که ۱۰۰ درصد به استانداردهای خود پایبند هستند به عقیده من نوعی برند شخصی برای خود ایجاد می کنند که هرجا نامی از ایشان برده شود با آن ویژگیها شناخته می شوند.